Om haxor.no

Bilde av Joshua Coleman fra Unsplash

Bilde av Joshua Coleman fra Unsplash

Haxor.no er bloggen min. Jeg, Stanley Skarshaug skriver om tekniske tema som jeg mener moralske og etisk beviste hackere interesserer seg i. I mitt hode er det bli kalt for hacker et kompliment. En hacker er en person som klarer å bruke teknologi på en måte få andre klarer. En hacker er i min verden en godt skolert og innovativ person som klarer å se løsninger som de fleste andre ikke har forutsetning til å kunne finne.

Mye av grunnlaget for å kunne bli en god hacker er nysgjerrighet og mot til å prøve og feile. Jeg skriver ikke for å imponere noen som helst, men jeg lærer utrolig mye av å forsøke å forklare saker og ting jeg selv lærer om.

Her på haxor.no skriver jeg om løsninger og prosjekter jeg selv er interessert i og har lært om, som jeg mener og tror at andre aspirerende hackere også kan ha interesse av å lese om.

Siden det er så mye læring i det å forsøke å lære fra seg er Haxor.no ett av mine verktøy på veien mot å en dag kunne kalle meg selv for l33t haXor.

Innhold og målgruppe

Hvem bør lese haxor.no?

Denne siden er delt i to. En norsk, og en internasjonal på engelsk. Disse to sidene har to vidt forskjellige målgrupper, og stort sett helt forskjellig innhold.

Den norske siden har barn, unge (til sinns) og uerfarne hackere som målgruppe. Målet er å komme med informasjon om tema og teknologi - på norsk - til de som står helt i startgropen eller har kommet litt i gang med å lære seg avansert bruk av datamaskiner, programmering, elektronikk og kuldeteknikk.

Jeg er på ingen måte en ekspert innenfor noen av disse fagfeltene. Men jeg prøver å deler det lille jeg kan til de som måtte finne det interessant og lærerikt. Alle artikler er skrevet med målet om at folk flest skal kunne forstå innholdet uten så alt for mye forkunnskap. Hovedmotivasjonen min for å skrive disse artiklene er at jeg selv lærer mye av å forsøke å lære fra meg. At noen andre kan ha glede av a å lese de er også en drivkraft. Rubber duck tilnærmingen til læring er veldig verfull for meg.

Jeg har erfart både på jobb og ved å skrive denne bloggen at jeg lærer utrolig godt når jeg må forsøke å forklare metoder og konsepter til andre. Det er ikke sjeldent at jeg merker at jeg må gjøre enda mer research enn jeg opprinnelig hadde gjort i forbindelse med at jeg skriver en artikkel.

Den engelske siden tar for seg prosjekter og tema jeg mener er for viderekommende eller som kan være av interesse for et internasjonalt publikum. Artiklene er skrevet med utgangspunkt i litt mer teknisk forståelse enn de norske fordi det finnes så utrolig mange gode guider og forklaringer fra før på engelsk. Kanskje jeg vil skrive flere artikler på engelsk etter hvert, men akkurat nå er det givende for meg å fokusere på norske uerfarne hackere.