Cisco console

Bilde av Zozz_ fra Pixabay

Bilde av Zozz_ fra Pixabay

Linux er herlig på den måten at det er lett å gjøre ting i terminalen. I forbindelse med at jeg studerte for å oppnå en Cisco sertifisering hadde jeg ett behov for å teste hvordan det funker med fysisk utstyr. For meg er det fint å først ta i, og leke meg med ekte maskinvare som en del av en læringsprosess.

Det aller meste av Cisco utstyr kan settes opp som virtuelt utstyr i Pacet Tracer og GNS3, men for meg er det lettere å sette pris på slike virtualisering og emulerings verktøy etter at jeg har blitt kjent med det fysiske utstyret.

Fysisk tilkobling

Cisco routere og switcher kommer levert med en ikonisk blå konsoll kabel. Dette er en rollover kable som skal i den ene enden plugges i RJ45 "consol" porten på utstyret, og DB9 kontakten skal inn i en RS232 - seriell port, eller com port på datamaskinen din.

Svært få moderne datamaskiner har slike porter, men tilfeldigvis hadde en av serverne mine en slik tilkobling. Noe som gjorde det praktisk å drive med litt lab arbeid uten at jeg trengte å ha en bråkete switch i samme rom som jeg satt og studerte.

Nødvendig software

minicom

Linux har ett snertent seriell kommunikasjons program som heter minicom. I Debian baserte distroer som Ubuntu og RaspberryPi OS installeres det slik:

sudo apt install minicom

Når dette er installert er det første vi trenger å gjøre å finne ut hvilken fil i det virtuelle filsystemet vi skal bruke for å koble til cisco switchen

dmesg | grep tty
[  0.087782] printk: console [tty0] enabled
[  0.500925] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  0.522566] 00:03: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A

Uti fra denne terminal dumpen kan vi se at det er to muligheter for å koble til switchen. Jeg velger å koble til den første, altså "ttyS0". Denne finnes i det filsystemet i /dev/ttyS0.

Om du må bruke en USB til COM-port (RS232) adapter vil filen hete noe alá tyyUSB0

$ dmesg | grep tty
[  0.098838] printk: console [tty0] enabled
[  0.517946] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0x40a0 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
[423899.485613] usb 1-2.2.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

For å bruke USB til COM-port adapter blir da filnavnet /dev/ttyUSB0

Nå som vi vet hvilken fil vi må bruke for å koble til, kan vi lage en minicom configurasjons fil som vi kan bruke til å koble til alt av Cisco utstyr. I eksempelet under tar jeg utgangspunkt i den fysiske COM-porten:

sudo minicom -s

      +-----[configuration]------+
      | Filenames and paths   |
      | File transfer protocols |
      | Serial port setup    |
      | Modem and dialing    |
      | Screen and keyboard   |
      | Save setup as dfl    |
      | Save setup as..     |
      | Exit           |
      | Exit from Minicom    |
      +--------------------------+

Naviger deg inn i "Serial port configuration". Der får du opp en liste over valg muligheter.

sudo minicom -s

  +-------------------------------------------------------------+
  | A -  Serial Device   : /dev/ttyS0           |
  | B - Lockfile Location   : /var/lock            |
  | C -  Callin Program   :                 |
  | D - Callout Program   :                 |
  | E -  Bps/Par/Bits    : 9600 8N1            |
  | F - Hardware Flow Control : No               |
  | G - Software Flow Control : No               |
  |                               |
  |  Change which setting?                  |
  +-------------------------------------------------------------+
      | Screen and keyboard   |
      | Save setup as dfl    |
      | Save setup as..     |
      | Exit           |
      | Exit from Minicom    |
      +--------------------------+

Forran hver linje er det en bokstav. Trykk på den bokstaven på tastaturet ditt for å endre den linjen. F.eks må du trykk på "E", for å endre baud-raten til tilkoblingen.

Når du har fått konfigurasjonen til å bli lik det ser ut i terminal dumpen over, kan du trykke på "Enter" for å gå ut av "Serial port setup". Nå kan du lagre innstillingene til en fil som vi kan bruke for å raskt tilkoblin til alt av Cisco utstyr. Trykk på "Save setup as..." og gi den navnet "cisco".

sudo minicom -s

  +-----[configuration]------+
  | Filenames and paths   +-----------------------------------------+
  | File transfer protocols |Give name to save this configuration?  |
  | Serial port setup    |> cisco                 |
  | Modem and dialing    +-----------------------------------------+
  | Screen and keyboard   |
  | Save setup as dfl    |
  | Save setup as..     |
  | Exit           |
  | Exit from Minicom    |
  +--------------------------+

Nå kan du gå ut av minicom.

For å koble til Cisco switchen kan du kjøre programmet minicom med navnet på setup filen som et argument.

sudo minicom cisco

Bruk og avslutting

Hvordan få hjelp, og hvordan avslutte programmet

Å bruke minicom er litt som å bruke VIM aller første gang. Det kan være litt trøblete å komme seg ut.

For å få opp hjelpe menyen trykk først Ctrl+A, så Z. Herifra kan får du opp en liste over alle taste kombinasjoner som må trykkes for å gjøre no med programmet minicom.

For å avslutte minicom trykk først Ctrl+A, så Q.

Ellers er det bare å bruke vanlige Cisco IOS kommandoer for å konfigurere switchen og annet utstyr du måtte føle for å koble til.

sudo minicom cisco

Switch con0 is now available


Press RETURN to get started.

Gratulerer! Du har nå lært å bruke Linux til å koble til Cisco utstyr via en Seriell port!